Ponderea partenerilor

10.7
%
9 parteneri societate civila
23.8
%
20 parteneri publici
65.5
%
55 parteneri privati

Grupul de Acțiune Locală Codrii Herței a fost înființat în anul 2011 prin oportunitatea oferită de Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, la inițiativa a 48 de reprezentanți ai autorităților publice locale, mediului de afaceri local, cooperativelor agricole, organizațiilor non-guvernamentale, etc., acoperind o populație de 57.345 de locuitori și o suprafață totală de 792,45 kmp. La sfârșitul acestei programări, în scopul creșterii puterii parteneriatului, precum și capacității de reprezentare a teritoriului, a gradului de acoperire cu zonă LEADER, Grupul de Acțiune Locală numără noi membri.

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală - G.A.L. Codrii Herței este o instituție care sprijină populația teritoriului GAL și este un organism intermediar între aceștia și autoritățile contractante.

Pentru mai multe detalii legate de activitatea asociației, vă stăm la dispoziție de luni până vineri în intervalul orar 8.30-16.00.

Vă rugăm, de asemenea, să accesați secțiunea CONTACT !

Image

Contactează-ne

Adresa:

localitatea Dragalina,
comuna Cristinești

județul Botoșani

cod poștal: 717107

Telefon:

0752109965

Image

Despre noi

Asociatia Grupul pentru Dezvoltare Locala - G.A.L. Codrii Herței este o asociație nonguvernamentală formată din 84 de membri, reprezentând:

 • 20 de parteneri publici UAT-uri
 • 64 de parteneri privați
  • 32 de societăți cu răspundere limitată
  • 5 cooperative agricole
  • 4 cooperative sociale
  • 14 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale
  • 9 organizații non-guvernamentale

Ori găsim un drum, ori facem unul!
Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală G.A.L. Codrii Herței

Teritoriu

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței a fost înființată în anul 2011 în localitatea Dragalina, Judetul Botoșani, la inițiativa a 15 primari care s-au asociat pentru a forma acest parteneriat public-privat în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul teritoriului gestionat de aceștia.

Astfel, s-a format teritoriul G.A.L. Codrii Herței alcătuit din 20 localități (19 localități din Județul Botoșani - Cristinești, Cordăreni, Concești, Hudești, George Enescu, Suharău, Ibănești, Pomârla, Hilișeu Horia, Dersca, Lozna, Șendriceni, Cândești, Mihăileni, Broscăuți, Păltiniș, Rădăuți-Prut, Viișoara, orașul Darabani - și orașul Siret din Județul Suceava).

Membri

Parteneriatul actual este format dintr-un număr de 84 de membri și include 20 de parteneri publici UAT-uri (reprezentarea sectorului public este de 23,81% din totalul partenerilor) și 64 de parteneri privați (reprezentarea sectorului privat și a reprezentanților societății civile este de 76,19% din totalul partenerilor).

Dintre partenerii privați 32 sunt societăți cu răspundere limitată (38,09% din totalul partenerilor), 5 sunt cooperative agricole (5,9% din totalul partenerilor), 4 sunt cooperative sociale (4,8% din totalul partenerilor), 14 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale (16,66% din totalul partenerilor) și 9 organizații non-guvernamentale (10,7% din totalul partenerilor).