Asociația Grupul pentru Dezvoltare LocalăG.A.L. Codrii Herței

Sprijinim populația teritoriului fiind un organism intermediar între aceasta și autoritățile contractante.

Vezi detalii

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală GAL Codrii Herței

Potrivit Institutului Național de Statistică, suprafața totală a UAT-urilor care formează GAL Codrii Herței este de 1.134,52 km² (12,63% din suprafață este ocupată de localități urbane - Darabani și Siret și 87,37% din suprafață este ocupată de localități rurale – Broscăuți, Cândești, Concești, Cordăreni, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilişeu Horia, Hudești, Ibănești, Lozna, Mihăileni, Păltiniș, Pomârla, Rădăuți - Prut, Șendriceni, Suharău, Viișoara). Conform clasificării localităților din Legea nr. 351/2001 cu modificările si completările ulterioare, teritoriul include 2 localități de rang III (orașe), 18 localități de rang IV (sate reședință de comună) și 47 localități de rang V (sate componente ale comunelor si sate aparținând orașelor).

Conform datelor statistice de la Recensământul populației și locuințelor din anul 2011, teritoriul G.A.L. Codrii Herței avea o populație stabilă de 73.241 locuitori, reprezentând 7% din populația totală a județelor Botoșani și Suceava și 2,22% din populația regiunii NE. Distribuția pe localități este prezentată în cadrul anexei nr. 2 – Fișa de prezentare a teritoriului.

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală - GAL Codrii Herței este o instituție care sprijină populația teritoriului GAL și este un organism intermediar între aceștia și autoritățile contractante.

Pentru mai multe detalii legate de activitatea asociației, vă stăm la dispoziție de luni până vineri în intervalul orar 10:00 - 12:00, respectiv 17:00 - 20:00.

Vă rugăm, de asemenea, să accesați secțiunea CONTACT !

Image

Teritoriu

Teritoriul acoperit de GAL - CODRII HERŢEI cuprinde 19 localităţi din judeţul Botoşani și orașul Siret din județul Suceava.

Limitele geografice ale teritoriului GAL CODRII HERŢEI sunt următoarele:

  • Nord: Ucraina;
  • Vest: judeţul Suceava;
  • Sud: localităţile Vârfu Câmpului, Dorohoi, Broscăuţi, Văculeşti;
  • Est: localităţile Havârna, Mileanca şi Darabani.

Teritoriu

Teritoriu

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – GAL Codrii Herței a fost înființată în anul 2011 în localitatea Dragalina, Judetul Botoșani, la inițiativa a 15 primari care s-au asociat pentru a forma acest parteneriat public-privat în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul teritoriului gestionat de aceștia.

Astfel, s-a format teritoriul GAL Codrii Herței alcătuit din 20 localități (19 localități din Județul Botoșani - Cristinești, Cordăreni, Concești, Hudești, George Enescu, Suharău, Ibănești, Pomârla, Hilișeu Horia, Dersca, Lozna, Șendriceni, Cândești, Mihăileni, Broscăuți, Păltiniș, Rădăuți-Prut, Viișoara, orașul Darabani - și orașul Siret din Județul Suceava).

Membri

Parteneriatul actual este format dintr-un număr de 84 de membri și include 20 de parteneri publici UAT-uri (reprezentarea sectorului public este de 23,81% din totalul partenerilor) și 64 de parteneri privați (reprezentarea sectorului privat și a reprezentanților societății civile este de 76,19% din totalul partenerilor).

Dintre partenerii privați 32 sunt societăți cu răspundere limitată (38,09% din totalul partenerilor), 5 sunt cooperative agricole (5,9% din totalul partenerilor), 4 sunt cooperative sociale (4,8% din totalul partenerilor), 14 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale (16,66% din totalul partenerilor) și 9 organizații non-guvernamentale (10,7% din totalul partenerilor).