Resursele naturale reprezinta totalitatea zacamintelor de minerale si de minereuri, a terenurilor cultivabile, a padurilor si apelor de care dispune un teritoriu. Resursele naturale sunt substante care apar in mod natural dar care sunt considerate valoroase in forma lor relativ nemodificata. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce poate fi convertit in materii prime pentru procesele capitalului infrastructural.

Resursele naturale sunt clasificate in:

  1. resurse regenerabile
  2. resurse neregenerabile

Resursele pot, de asemenea, sa fie clasificate pe baza originii lor ca fiind:

  1. resurse biotice, derivate din animale si plante
  2. resurse abiotice, derivate din pamant, aer, apa

Resursele regenerabile sunt resursele vii pe care le intalnim si pe teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala CODRII HERTEI. Intre acestea se numara suprafete de paduri, vietatile din ape, fondul de vanatoare. Aceste resurse pot fi refacute daca nu sunt supravalorificate. Totodata acestea pot fi folosite pe termen nelimitat daca sunt folosite rational. Odata ce resursele regenerabile sunt consumate la o rata care depaseste rata lor naturala de refacere, ele se vor diminua si in cele din urma se vor epuiza. Rata care poate fi sustinuta de o resursa regenerabila este determinata de rata de refacere si de marimea disponibilului acelei resurse.

Resursele naturale regenerabile ce nu sunt vii, prezente, de asemenea, pe teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala CODRII HERTEI includ solul, apa, vantul si radiatia solara.

Resurse ale subsolului

Pe teritoriu GAL CODRII HERTEI au fost identificate importante resurse minerale utile ce pot fi valorificate industrial, ca de exemplu:

  • balast (nisip si pietris) extras din albia raului Siret;
  • calcare, gresii, marne, argile;
  • tuf vulcanic;
  • nisipuri comune, lut;
  • zacaminte de turba la Dersca;

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al teritoriului acoperit de Grupul de Actiune Locala CODRII HERTEI in momentul de fata sunt resursele proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).

Resursa naturala de baza care constituie suportul dezvoltarii economice in teritoriu este fondul funciar agricol, o functia importanta in profilul economico-social al zonei fiind reprezentata de agriculturii cu cele doua ramuri principale: cultura vegetala si cresterea animalelor