Comuna Pomîrla, așezată în nord-vestul județului Botoșani, este alcătuită din 3 sate: Pomârla, reședința de comună, Racovăț și Hulubești. Comuna este așezată într-un ținut deluros, cu altitudine în general redusă.

Satul Pomârla este atestat documentar în anul 1420. Numele său provine de la ocupațiile locuitorilor, cultivarea pomilor fructiferi și de la natura terenului, mociorlos și întunecos.

Satul Racovăț este granița de stat cu Republica Ucraina. Prin Hotărârea Guvernului României nr.818/20.09.1996, pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind trecerea simplificată a frontierei de stat comune, de către cetățenii care domiciliază în județele și raioanele de frontieră, localitățile Racovăț - Diakivti au fost declarate puncte de trecere simplificată a frontierei de stat comune, dându-se astfel posibilitatea locuitorilor județului să stabilească și să lărgească contactele directe cu locuitorii din zona de frontieră a Ucrainei.

Agricultura este ocupația de bază a locuitorilor comunei. După anul 1989, întreprinzători particulari, locali, au deschis o serie de agenți economici de mini-producție, cum ar fi: prese de ulei, mori de porumb, mori cu ciocanele, gater, ateliere de tâmplarie, rotarie, construcții, etc.

Lungimea drumurilor publice este de 89 km, toate drumurile fiind pietruite și de pământ. Lungimea rețelei de alimentare cu apă este de 10 km, iar lungimea rețelei de canalizare este de 10 km.

În comuna Pomârla funcționează o casă de copii. Unitățile școlare sunt în număr de 7, din care 5 școli și 2 grădinițe. Comuna Pomîrla este alcătuită din 5 sate: Pomîrla, Hulubesti, Racovăț, Ghiortime și Poiana.