Măsura 1 - Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței