Măsura 1 - Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 4 - Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 5 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței