Parteneriatul public - privat CODRII HERTEI s-a constituit in forma prezenta in luna septembrie a anului 2009 la initiativa reprezentantului GAL - CODRII HERTEI.

Din cadrul parteneriatului fac parte 84 de membri: 20 reprezentanti ai partenerilor publici, 55 parteneri privati si 9 reprezentanti ai societatii civile. Asadar, in cadrul grupului de actiune locala Codrii Hertei, 65,5% sunt reprezentanti ai sectorului privat, 23.8% ai sectorului public si 10.7% ai societatii civile.

In cadrul grupului de actiune locala CODRII HERTEI, partenerii au stabilit in comun responsabilitatile in ceea ce priveste dezvoltarea teritoriala a zonei care reuneste cele 15 localitati, dupa cum urmeaza:

 • imbunatatirea mediului si spatiului rural, cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul rural prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala
 • imbunatatirea conditiilor de viata ecologice, sociale si economice, avand ca obiectiv crearea unui mediu atractiv şi motivant pentru toate segmentele de populaţie care trăiesc aici si încurajarea menţinerii tineretului în regiune
 • păstrarea peisajului cultural istoric ca si componentă de bază a patrimoniului natural şi patrimoniului cultural european, pentru a contribui la bunăstarea umană şi la consolidarea identităţii regionale
 • susţinerea în „Grupul de Actiune Locala CODRII HERTEI” o agricultură ecologică, pentru diversitatea raselor zootehnice şi a soiurilor de plante tipice pentru zonă şi promovarea produsele provenite din această regiune
 • sporirea atractivitatii economice a zonei teritoraiale a „Grupului de Actiune Locala CODRII HERTEI” şi sustinerea meşteşugurile, serviciile precum şi prelucrarea produselor regiunii şi promovarea acestora
 • realizarea din zona de acoperire a „Grupului de Actiune Locala CODRII HERTEI” o regiune-ţintă pentru un turism rural durabil, capabil sa creeze un cadru economic nou şi important în regiunea acestora
 • promovarea zonei „Grupului de Actiune Locala CODRII HERTEI” şi asocierea ei cu alte regiuni în ţară şi străinătate

Avand in vedere ca dezvoltarea rurala presupune un grad ridicat de implicare a actorilor rurali pentru a identifica corect si in timp util necesitatile locale, pentru a elabora in functie de acestea strategii integrate de actiune, destinate dezvoltarii comunitatii locale (inclusiv a mediului economic), activitatile realizate in vederea elaborarii Planului de Dezvoltare Locala al GAL – CODRII HERTEI au avut in vedere urmatoarele aspecte:

 • realizarea de analize si expertize teritoriale;
 • realizarea unei analize diagnostic;
 • realizarea analizei SWOT;
 • realizarea unei actiuni de cooperare internationala;
 • formularea priorităţilor de dezvoltare;
 • elaborarea programului de acţiuni;
 • elaborarea bugetului necesar implementării acţiunilor;
 • identificarea celor mai bune modalităţi de implementare, evaluare şi monitorizare a activitatilor