ASOCIAŢIA "BĂRĂNCUŢA"

Adresa:
Cristineşti

Obiect de activitate:
Îmbunătăţirea nivelului de trai a membrilor comunităţii din satul Baranca, comuna Cristineşti, judeţul Botoşani

ASOCIAŢIA "NORD"

Adresa:
Darabani

Obiect de activitate:
Dezvoltarea României din punct de vedere educațional, cultural, social, economic, ecologic și turistic, în special din activități organizate de și pentru studenți și tineri

ASOCIAŢIA "PRIETENI AI OLANDEI"

Adresa:
Hudeşti

Obiect de activitate:
Ajutorarea materială şi spirituală a categoriilor sociale dezavantajate

ASOCIAŢIA BIOSILVA

Adresa:
Şendriceni

Obiect de activitate:
Promovarea celor mai bune politici publice legate de protecția mediului, dezvoltarea durabilă a pădurilor, conservarea biodiversității și promovarea ariilor protejate și a turismului responsabil în regiunea de Nord-Est a României

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE "SPERANŢA"

Adresa:
Mihăileni

Obiect de activitate:
Identificarea, reprezentarea și promovarea sistematică şi unitară a intereselor profesionale specifice membrilor săi

ASOCIAŢIA IOAN CORBU

Adresa:
Cristineşti

Obiect de activitate:
Îndeplinirea unui interes nepatrimonial constând în oferirea de servicii sociale, ajutorare a persoanelor aflate în dificultate (copii și adulți)

PAROHIA HILIŞEU HORIA

Adresa:
Hilişeu Horia

Obiect de activitate:
Activități ale organizațiilor religioase

PAROHIA LOZNA

Adresa:
Lozna

Obiect de activitate:
Activități ale organizațiilor religioase

UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN ROMÂNIA

Adresa:
Siret

Obiect de activitate:
Apărarea drepturilor privind exprimarea și promovarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a persoanelor aparținând minorității ucrainene, renașterea și formarea unității și conștiinței naționale, protejarea drepturilor individuale și c