Daca numarul asociatiilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoana din afara GAL.

Cenzorul asigura controlul financiar intern al GAL – CODRII HERTEI.

In realizarea competentei sale, Cenzorul indeplineste urmatoarele atributii:

  1. verifica modul in care este administrat patrimonial GAL – CODRII HERTEI;
  2. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
  3. poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
  4. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala