Comuna Concești este situată în nord-estul județului Botoșani, pe cursurile văilor Coneasca și Langa.

Comuna are în componență 2 sate: Concesti, reședința de comună și Movileni.

Sunt menționate pe teritoriul comunei Concești, așezări omenești din paleolitic, neolitic, epoca metalelor, așezări de tip roman și așa zisul "Mormânt de la Concești" cu un foarte bogat tezaur, care aparține unei căpetenii hunice din secolul al-V-lea, e.n. Cea mai mare parte a tezaurului se gasește la Muzeul ERMITAJ din SSt. Petersburg din Rusia. Primul document despre satul Concești datează din anul 1637 și se referă la vânzarea satului și moșiei Concești.

Din punct de vedere administrativ, satul Concești a fost organizat comună, între anii 1863-1887. În anul 1989 a fost desființată comuna Concești și alipită comunei Hudești. După Revoluția din decembrie 1989, prin Decret-Lege, dat de președintele României, Ion Iliescu, Conceștii redevine comună, având în componența ei și satul Movileni.

Situația economico-socială - majoritatea locuitorilor din comună lucrează în agricultură. În comună funcționează un atelier de împletituri nuiele, 7 magazine, 2 asociații agricole: asociația agricolă "Spicul" și SC Mecanizatorul SA.

Rețeaua de drumuri din comună se întinde pe o lungime de 40 km, din care 15 km sunt pietruiți.

Lungimea simplă de distribuție a apei potabile este de 6,9 km.

Serviciile poștale și telecomunicațiile sunt reprezentate în comună de un mic ghișeu poștal, deservit de 2 lucrători, fără local propriu, care asigură difuzarea presei, corespondenței etc. Există 7 posturi telefonice la instituții, nefiind post telefonic public și abonați particulari.

În comună își desfașoară activitatea un dispensar medical fără staționar și fără farmacie, care asigură asistența medicală cu 4 cadre sanitare. Lipsa medicului este o problemă veche, de aproape 10 ani.

În comuna Concești există un camin cultural, o sală de festivități, un cinematograf și o bibliotecă cu un număr de peste 8.000 volume.