Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2020, revizia 1

Măsura decembrie
Suma lansată (anul curent 2020)
Total Sumă lansată pe Măsuri (AS1 - 15.09 - 27.10.2017) Total Sumă lansată pe Măsuri (AS2 - 12.03 - 28.05.2018) Total Sumă lansată pe Măsuri (AS3 - 26.06 - 27.07.2018) Total Sumă lansată pe Măsuri (AS4 - 15.04 - 26.07.2019) Procent din Alocarea Financiară a SDL Nr. proiecte selectate la nivelul GAL Valoarea proiectelor selectate la GAL
Măsura 1
Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței
- 37.929,00 - - - 1 37.634,57
Măsura 2
Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței
- 632.156,00 - 185.156,00 - 18** 900.000,00**
Măsura 3
Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței
161.199,00***** 322.399,00 - 161.200,00 - 3*** 479.089,00***
Măsura 4
Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței
41.463,00 164.360,00 164.360,00 123.435,00 123.435,00 1,54 3 122.966,00
Măsura 5
Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței
- 1.352.813,00 225.466,00 159.633,00 130.044,62 - 21**** 1.542.468,30****
Măsura 6
Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței
189.647,00 - - 189.647,00 189.647,00 7,03 0 0,00

**în urma evaluării AFIR, 2 proiecte în valoare de 100.000 euro au avut diminuat punctajul și au obținut statutul de proiecte eligibile neselectate, 2 proiecte în valoare de 100.000 euro au fost declarate neeligibile; două proiecte în valoare de 100.000 euro nu au fost contractate din inițiativa beneficiarilor;

***în urma evaluării AFIR, un proiect în valoare de 160.888 euro a fost declarat neeligibil;

****în urma evaluării AFIR, 2 proiecte în valoare totală de 144.653,97 euro au fost declarate neeligibile;

******sumă disponibilă ca urmare a rezilierii contractului de finanțare, beneficiar Parohia Sf. împărați Constantin și Elena, Darabani

Deschide calendar