Comuna este așezată în nordul judeţului Botoşani, între municipiul Dorohoi şi oraşul Darabani la 25 km, pe malul drept al râului Prut.

Activitățile specifice zonei sunt: agricultura, piscicultura, silvicultura și materialele de carieră; iar activitățile economice principale sunt: cultura cerealelor, zootehnia, piscicultura, silvicultura, extracţia nisipului coarţos, comerţ și prestări servicii.

Principalele obiective turistice existente în cadrul comunei sunt:

- Biserica şi conacul "Boldur Laţescu"

- Cetatea Medievală

- Lunca Prutului

- Biserica Mlenăuţi

- Parcul Dendrologic (Conacul Frank)

Evenimentele remarcante ale comunei sunt:

- Hramul bisericilor: Împăraţii Constantin şi Elena - Alba, Ispas-Mlenăuţi

- Duminica rusaliilor - Baranca, Pantelimon

- Călătorul Başcu

- Adormirea Macii Domnului - Vatra, Mihail şi Gavril-Hudeşti

- 30 decembrie - parada datinilor şi obiceiurilor de iarnă