Comuna Cristineşti este aşezată la contactul Podişului Sucevei cu Cîmpia Jijiei ( aliniamentul de localităţi Hudeşti – Suharău – Cristineşti – Ibăneşti – Pomârla), cu un relieful caracterizat de formaţiuni deluroase cu altitudini de 250-300 m.

Comuna Cristineşti este aşezată la intersecţia paralelei de 48º 8 min și 39 sec latitudine N cu meridianul de 26º 24min și 39 sec longitudine E, în vecinătatea zonei de contact dintre Podişul Sucevei şi Câmpia Moldovei.

Dealurile de la vest şi sud au înălţimi de aprox. 350 m (Măgura Ibăneşti 385 m).

Contactul cu regiune vecină – Câmpia Moldovei cu un relief mai coborât cu aprox. 200 m se face printr-o zonă a cărei relief coboară. Comuna are ca vecini la nord-est, comuna Suharău, la sud comuna Ibăneşti, la sud-vest comuna Pomârla, la nord-vest Ucraina.

Reşedinţa comunei se află în satul Cristineşti, înconjurat de celelalte sate: Dragalina, situat la 7 km în partea de sud-est, Fundu Herţii şi Poiana situate în partea de vest la 7,5 şi respectiv 2 km de satul Cristineşti, Dămileni situat la 2 km şi Baranca situat la 5 km.

Legătura dintre sate se face în cea mai mare parte prin intermediul DJ 298 care traversează în lung tot teritoriul comunei.

Activitățile specifice zonei sunt: agricultura și creșterea animalelor; iar mediul de afaceri este reprezentat, ca urmare a profilului agricol al comunei în principal de asociaţiile agricole.

Obiectivele turistice existente la nivelul comunei sunt:

- Biserica de lemn "Sf. Nicolae" (1770), Dămileni:

Informaţii despre biserica cu hramul „Sf. Neculai" din Dămileni aflăm dintr-o însemnare tipărită pe hârtie în anul 1907: „ Această sfântă biserică, cu hramul „ Sf. Neculai", din satul Dămileni, construită din lemn de stejar cam pe la anul 1700 în satul Storojineţ din Bucovina de către D-na Baronese Maria Cristea. Strămutată de la Storojineţ la Dămileni cam pe la anul 1750, reconstituită din nou tot de doamna Baronese Maria Cristea, şi de atunci până acum reparată de două ori de obştea satului Dămileni.

Acum, pentru a treia oară, reparată din temelie şi construit un turn pentru clopotniţă. Toate reparaţiile, atât înăuntru, cât şi în afară, sunt făcute cu ajutorul proprietarilor Vasile Miclescu, Ioan Corbu şi alţi pioşi creştini şi a obştii satului"

- Aşezarea "La redută" Fundu Herţii:

Însemnătatea localităţii Fundu Herţii constă în obiectivul său arheologic – o aşezare întărită cu valuri de pământ şi şanţuri de apărare aparţinând sec VIII-XI. Nota caracteristică a acestei unităţi o constituie sistemul ei de fortificaţie, alcătuit din trei centuri de şanţuri cu val, situate pe panta de acces până la valul de pe margine care înconjoară aşezarea

În general, datorită împăduririi, cele trei centuri cu şanţ şi val s-au conservat destul de bine, două din valuri prezentând la suprafaţă porţiuni de arsură

- Curtea boierească Corbu

Curtea boierească Corbu este datată din sec. al – XVII - lea, situată în loc. Dămileni, comuna Cristineşti

Evenimentele locale reprezentative în cadrul comunei sunt:

- Zilele comunei Cristineşti - anual în luna august

- Sărbătoarea recoltei - anual în luna octombrie