Măsura 4 - Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

1.Cerere de finantare M4 3.Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici 4.Studiu_de_Fezabilitate_DALI 5.Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 6.Declaratie raportare plati 7.Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal (1) AS_6_M4_varianta detaliata AS_6_M4_varianta simplificată Fişa_de_evaluare_generală_a_proiectului_E_1.2 - M4 2018 Ghidul_solicitantului_M4 Anunt_lansare_M4_VS

Măsura 6 - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Anunt_lansare_M6_VS Anexa_1_Cerere de finantare 4.1 pentru GAL Anexa_2.2_-_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 Anexa_4_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015 Anexa_7_-_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole ANEXA_8_-_Codul_de_bune_practici_agricole_ Anexa_12_-_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020 Anexa_14_-_Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552 Anexa_15_-_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_pentru_beneficiari_sau_solicitanti Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII AS_4_M6_varianta detaliata AS_4_M6_varianta simplificata DECLARAȚIE RAPORTARE PLĂȚI Fisa masurii 6 Fisa verificare M6 Ghidul_solicitantului_M6 STUDIU_de_FEZABILITATE_-_ANEXA_B