Măsura 4 - Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

1.Cerere de finantare M4 3.Memoriu Justificativ beneficiarii publici 4.Studiu de Fezabilitate DALI 5.Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect 6.DECLARATIE RAPORTARE PLATI 7.Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 1 AS 4 M4 varianta detaliata AS 4 M4 varianta simplificata Fia de evaluare generala a proiectului E 1.2 - M4 2018 Ghidul solicitantului M4 0. AS 4 M4 varianta detaliata 0.AS 4 M4 varianta simplificata

Măsura 5 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

1.Cerere de finantareM5 2.Memoriu Justificativ 3.Studiu de Fezabilitate DALI 4.Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect 5.DECLARATIE RAPORTARE PLATI 6.Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 1 AS 4 M5 varianta detaliata AS 4 M5 varianta simplificata DECLARATIE angajament Fia de evaluare generala a proiectului E 1.2 - M5 Ghidul solicitantului M5 INFORMATII M5 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale 0.AS 4 M5 varianta detaliata 0.AS 4 M5 varianta simplificata tabel cu indici de potential socio economic 59c4d9af5032c

Măsura 6 - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Anexa 1 Cerere de finantare 4.1 pentru GAL Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate conform HG907 - 2016 Anexa 4 - ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 Anexa 7 - Calculator Cod Bune Practici Agricole Anexa 11 Lista actelor normative utile Anexa 12 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 Anexa 15 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII AS 2 M6 varianta detaliata AS 2 M6 varianta simplificata DECLARATIE RAPORTARE PLATI Fisa masurii 6 Fisa verificare M6 Ghidul solicitantului M6 STUDIU de FEZABILITATE - ANEXA B ANEXA 8 - Codul de bune practici agricole Anexa 14 - Zone Vulnerabile la Nitrati ZVN conform Ordinului 1552 0.AS 2 M6 varianta detaliata 0.AS 2 M6 varianta simplificata