Măsura 2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 6 - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței