Măsura 2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 4 - Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 5 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Măsura 6 - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței