Localitatea este așezată in partea de nord-vest a a județului Botoșani, la aproximativ 55 kim de municipiul Botoșani. Vecinii comunei sunt: comunele Cristinești și George Enescu la est, orașul Dorohoi la sud, comunele Hilișeu-Horia și Pomîrla la vest și comuna Cristinești la nord.

Din punct de vedere administrativ, comuna are în componența sa următoarele localități: Dumbrăvița și Ibănești.

Activitățile specifice zonei sunt: agricultura, piscicultura, apicultura și silvicultura, iar activitățile economice principale sunt: comerțul, fabricarea de adezivi pentru gresie și faianță, morărit, prelucrarea laptelui, prelucrarea lemnului, confecții textile și confecții piele.

Principalele oportunități și obiective turistice ale comunei sunt:

- Situri arheologice:

- - Cetatea Măgurei – cetate și așezare din sec. VI-VII ante Chr., Hallstatt, sec. XVI-XVII

- - Dealul Crucii – așezări din paleolotic, cultura Cucuteni, Horodiștea

- - În Săliște – așezări din sec. XIV-XVI și necropola din sec. XII-XIII

- - La Mocirla – așezare din paleoliticul superior

- . Dealul Muchiosu – așezare din sec. XVII-XVIII

- - La Rupturi – așezări din sec. IV-V și XVII-XVIII

- 11 Biserici

- 4 monumente închinate eroilor comunei din cele două războaie mondiale și răsculaților din 1907

Evenimentele remarcante ale comunei sunt:

- Hramul bisericii „Înălțarea Domnului”, Ibănești

- Cupa „Speranței” la footbal – prima duminică a lunii august

- Hramul bisericii „Sfânta Maria” Dumbrăvița – 8 septembrie