1.Cerere de finantareM3 2.Anexa 2 Studiu de Fezabilitate DALI 3.Memoriu Justificativ beneficiarii publici 4.Anexa_4_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 5.DECLARAȚIE RAPORTARE PLĂȚI 6.Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal (1) AS_1_M3_varianta detaliata AS_1_M3_varianta simplificată Fişa_de_evaluare_generală_a_proiectului_E_1.2 - M3 Ghidul_solicitantului_M3 A3_5_M3_avizatCDRJ_varianata_detaliata A3_5_M3_avizatCDRJ_varianata_simplificata